تعرفه‌ها

تعرفه مکالمات

*   سقف تعرفه مکالمات تلفن ایرافون از ابتدای آبان ماه 1393 به ازای هر دقیقه مکالمه به شرح جدول زیر می باشد.

تعرفه مکالمات تلفن ثابت استانی و بین استانی

عنوان

سقف تعرفه (ریال)

هر دقیقه مکالمه تلفن ایرافون به ثابت در استان

30

هر دقیقه مکالمه تلفن ایرافون به ثابت بین استان

330

هر دقیقه مکالمه تلفن ایرافون به سایر اپراتورهای تلفن همراه 

625

 

*   سقف تعرفه پیامک تلفن ثابت به ازای هر پیامک بشرح جدول زیر می باشد .

تعرفه پیامک تلفن ثابت استانی و بین استانی

عنوان

برحسب (ریال)

هر پیامک از تلفن ایرافون  به ثابت استانی

60

هر پیامک از تلفن ایرافون به ثابت بین استانی

120

هر پیامک از تلفن ایرافون به تلفن همراه

120

 

-           هر 70 حرف فارسی یک پیامک و هر 160 حرف لاتین یک پیامک محسوب می شود .

-          آبونمان تلفن ایرافون در بخشها و روستاها ماهیانه 1000 ریال محاسبه میگردد .

-         تعرفه مکالمه WLL روستایی 20% بیش از تعرفه مکالمات تلفن ثابت می باشد .

 

 


ثبت نام اینترنتی رویدادها و اخبار تعرفه‌ها امور مشترکین سوالات متداول
 
طراحی و اجرا: نیودیتا